Sammenlignet med tette nedløp og dertil unødig dyrt vedlikehold og reparasjoner er takrennerens en god investering. Hver høst samler løv seg i renna og kan stoppe til nedløpet. Blir løv og kvist liggende skaper det grobunn for mose som ødelegger treverk  og blir det liggende i flere sesonger kan det gro opp andre vekster som kan presse seg oppunder takstein og skape lekkasje.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.