Skip to content

Vi er offentlig godkjent

Renholdsbransjen har vært en av de bransjene der svart arbeid, underbetaling og uryddige arbeidsforhold har vært et problem. Noen kloke hoder bestemte derfor at fra 1. september 2012 skulle alle renholdsbedrifter bekrefte sin legitimitet ved å være registrert i Renholdsregisteret og kunne bekrefte dette ved å alltid bære HMS-kort (Som den første bransjen etter byggebransjen). En del krav settes til bedrifter som skal ha denne offentlige godkjenningen. Bl.a må bedriften være registrert i enhets- og mvaregisteret og kunne dokumentere at alle ansatte har arbeidsavtaler og utbetaler lønn etter gjeldende tariffer. Bedriften må også være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, ha et HMS-system og personalhåndbok. Vinduspusser Joakim Larsen AS er en offentlig godkjent renholdsbedrift. Det betyr at hvis du velger oss som din leverandør, er du garantert at vi driver lovlig og redelig.

Og ikke prøv å betale oss svart. Vi kommer ikke til å like det. Og vi kommer til å si det til morra di.

Tags:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.