Skip to content

Når bør vinduene pusses?


Utendørs

Vinduspuss to-tre ganger i året gjør at vinduene alltid fremstår rene.
Bygg som ligger nærmere trafikkert vei, bør rengjøres oftere, kanskje én til to ganger pr måned. 

Vår

Tidlig på våren for å fjerne veistøv, salt og kalk 
Sent på våren for å fjerne pollen. 

Sommer
Vedlikeholdspuss.
Fjerne støv, pollen og fugle- og insektsmøkk

Høst
Vedlikeholdspuss.
Fjerne støv, pollen og fugle- og insektsmøkk

Vinter
Vedlikeholdspuss. Fjerne salt og svevestøv


Innendørs

Innedørs bør vinduene rengjøres minst én gang i året. 

For estetikkens skyld anbefaler jeg en intervall på to-tre ganger pr år.
Utendørspartikler, som pollen og veistøv kan også snike seg inn og gjøre at behovet blir større. 

Vår

Partikler fra matlagning, vedfyring, røyking og også fra rengjøringssprayer og luftfriskere setter seg på vinduene og lager en grå hinne på glasset og den fine utsikten din blir stadig vanskeligere å nyte.

Høst

Sommer betyr insekter og insekter betyr flekker av insektsmøkk. Så når høsten kommer og de fleste insektene er borte er det på tide med en vinduspuss igjen. 

De fleste flekkene fjernes som regel i selve pussen. Litt mer gjenstridige flekker fjernes med glasskrape eller skrubb og litt tålmodighet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.