Skip to content

Jacob og jeg

Vinduspuss er en krevende bransje. Alle bransjer kan være økonomisk krevende, og noen bransjer er fysisk krevende. Vinduspuss er begge. Er man selvstendig næringsdrivende med bare seg selv som ansatt er det ens egen kapasitet som begrenser hvor mange jobber en kan ta på seg. Hva da når det ikke er nok og det er behov for mer omsetning?

Svaret kan være å ansatte, men det fører meg seg et eget sett med utfordringer. Tenk hvis oppdragsmengden er akkurat sånn at jeg ikke rekker over alle jobbene selv. Så jeg ansetter én. Vedkommende jobber hardt og skal selvfølgelig ha lønn. Det går strykende! Men så blir den ansatte syk. Og kunden forventer selvfølgelig at jobben utføres som avtalt. Da må gamlefar sjøl ut og svinge nalen og gjøre sin egen jobb i tillegg til de jobbene som henger pga den syke. Og i tillegg betaler jeg lønn til den syke i tre uker fram til NAV overtar. Hvor lenge varer jeg da?

Løsningen for en liten bedrift som oss er å leie inn arbeidskraft framfor å ansette. Det er det Jacob Hansen og jeg har gjort. Vi har begge to prosjekter der vi noen ganger i året trenger ekstra mannskap. Så vi har en avtale om at vi leier inn hverandre akkurat i de meste travle periodene. Det er både god økonomi og dessuten veldig hyggelig. Anbefales!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.