Vinduspusseren tar sin egen og andres helse og sikkerhet på alvor.
Hvis du som kunde er urolig for smitte kan nullkontaktservice være tingen.

Det foregår på følgende enkle måte.

 1. Du bestiller vinduspuss på ønsket adresse via telefon, mail eller sms.
 2. Vi avtaler omfang og pris på jobben og nødvendige detaljer:
 3. Du sørger for:
  • At det er lett tilkomst til vinduene som skal pusses
  • At døra er ulåst ev. at nøkkel til låste dører ev. er plassert ut.
  • At eventuelle beboere ikke befinner seg i de rommene der vinduene skal pusses.
 4. Jeg sørger for :
  • At jobben utføres på det tidspunktet vi har avtalt
  • At vinduene blir rene.
 5. Jeg fakturer / du betaler
  VIPPS er tilgjengelig for privatkunder, PDF eller EHF til bedriftskunder.