Nullkontaktservice

Vinduspusseren tar sin egen og andres helse og sikkerhet på alvor.
Hvis du som kunde er urolig for smitte kan nullkontaktservice være tingen.

Det foregår på følgende enkle måte:
Du bestiller vinduspuss på ønsket adresse via telefon, mail eller sms.
Vi avtaler omfang og pris på jobben og nødvendige detaljer:

Du sørger for:

  • At det er lett tilkomst til vinduene som skal pusses
  • At døra er ulåst ev. at nøkkel til låste dører ev. er plassert ut.
  • At eventuelle beboere ikke befinner seg i de rommene der vinduene skal pusses.

Jeg sørger for :

  • At jobben utføres på det tidspunktet vi har avtalt
  • At vinduene blir rene.

    Jeg fakturer / du betaler.
    VIPPS er tilgjengelig for privatkunder, PDF eller EHF til bedriftskunder.