Vinduspuss

Hvor ofte bør det pusses?

Utendørs
Normalt sett er vinduspuss to-tre ganger i året det som gjør at vinduene alltid fremstår rene.
Vinduer på bygg som ligger nærmere trafikkert vei, eller blir utsatt for mye mekanisk slitasje (f.eks glass i automatiske dører, fasadeglass i butikk o.l bør rengjøres oftere, kanskje én til to ganger pr måned.

Vår
Tidlig på våren for å fjerne veistøv, salt og kalk
Sent på våren for å fjerne pollen.
Sommer
Vedlikeholdspuss. Fjerne støv, pollen og fugle- og insektsmøkk
Høst
Vedlikeholdspuss.
Fjerne støv, pollen og fugle- og insektsmøkk
Vinter
Vedlikeholdspuss. Fjerne salt og svevestøv

Innedørs
Innendørs bør vinduene rengjøres minst én gang i året.
For estetikkens skyld anbefaler jeg en intervall på to-tre ganger pr år. Utendørspartikler, som pollen og veistøv kan også snike seg inn og gjøre at behovet blir større.


Vår
Partikler fra matlagning, vedfyring, røyking og også fra rengjøringssprayer* og luftfriskere setter seg på vinduene og lager en grå hinne på glasset og den fine utsikten din blir stadig vanskeligere å nyte.

Høst
Sommer betyr insekter og insekter betyr flekker av insektsmøkk. Så når høsten kommer og de fleste insektene er borte er det på tide med en vinduspuss igjen.
De fleste flekkene fjernes som regel i selve pussen. Litt mer gjenstridige flekker fjernes med glasskrape eller skrubb og litt tålmodighet.

*Visste du at stripene du ser på glasset hvis vinduspusseren ikke har vært nøye nok, er såperester?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.